Bestuur

Bestuurssamenstelling:


Voorzitter/pers. zaken
Vacant
Vice Voorzitter
de heer M. Blomberg (Marten)
0592 413221
Secretaris
mevr. B. Koopmans (Betsy)
0592 459606
Penningmeester/pers. zaken
Vacant
Vice secretaris
de heer J. Bos (Jan)
0592 415720
Bestuurslid
mevr. I. Slagter (Ineke)
0592-459462

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Contact persoon
Marten Blomberg
Adres
Van Veenspark 15
Postcode en Plaats
9422 HR Smilde
Tel.
0592 413221
E-mail
info@aulaverenigingsmilde.nl
Deze website gebruikt cookies Informatie