De Laatste Eer Bovensmilde

Bovensmilde begraafplaatsHartelijk welkom op de pagina’s met informatie over de ‘De Laatste Eer’ Bovensmilde. Hier treft u alle specifieke informatie aan over onze vereniging. Algemene informatie staat elders op deze website.

Onze Uitvaartvereniging is opgericht op 16 juli 1923, telt momenteel ca. 1600 leden en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer: 40046211.
Doelstelling van onze vereniging is het op waardige wijze verzorgen van de uitvaart van leden en niet-leden, waarbij geen winstdoelstelling wordt nagestreefd. Onze vereniging is zelfstandig, maar werkt in de Aulavereniging samen met de verenigingen van Hoogersmilde en Smilde.

Deze website gebruikt cookies Informatie