Lidmaatschap

Als lid van onze uitvaartvereniging, betaalt u jaarlijks een contributie van € 76,00 voor een gezin en alleenstaanden betalen € 38,00.Deze bedragen worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, op voorwaarde dat hun ouders/verzorgers betalend lid zijn van onze vereniging en dat de kinderen zijn aangemeld. De inkomsten van de contributie kunnen door de vereniging worden aangewend om een deel van de kosten van de uitvaart te bekostigen. Door de leden is in overeenstemming met artikel 10, lid 6 van de statuten, vastgesteld dat € 2000,- van de gemaakte kosten niet in rekening worden gebracht. De overblijvende kosten zijn voor rekening van de leden.

Als lid van de uitvaartvereniging weet u dat uw uitvaart te zijner tijd wordt verzorgd en uiteraard geregeld conform uw wensen. Die wensen kunt u desgewenst op schrift stellen en bewaren bij uw verzekeringspapieren. Dan weet u zeker dat uw wensen worden gerespecteerd.

Na een sterfgeval dient men contact op te nemen met onze uitvaartverzorger:
de heer Daniël Haan, tel: 06-17 40 66 12 (www.uwuitvaartbegeleider.nl). De heer Haan is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

De uitvaartverzorger en het overige personeel hebben diverse opleidingen gevolgd en zijn derhalve bekwaam om een uitvaart te verzorgen.

Woont u buiten het verzorgingsgebied van de vereniging, laat u dan informeren hoe u in dat geval bij overlijden dient te handelen of is iets niet duidelijk, in beide gevallen kunt u contact opnemen met onze penningmeester:
Nicole Nijboer

Kanaalweg 142
9421 NP Bovensmilde
tel. 0592-414464

e-mailadres: de-laatste-eer@ziggo.nl

Deze website gebruikt cookies Informatie