Laatste Eer Hoogersmilde

Welkom op onze website. Naast de vele informatie op andere pagina’s van deze website, treft u hier de specifieke gegevens over de Uitvaartvereniging ‘Laatste Eer Hoogersmilde’.
In geval van het overlijden van iemand in uw naaste omgeving vindt u hier de juiste, belangrijke informatie. Met het geheel bent u goed uitgerust om in voorkomende gevallen, juist te handelen. Deze hulp geeft rust in een periode waarin verdriet en verwerking een grote rol spelen.

Onze Uitvaartvereniging is opgericht op 17 februari 1916 en telt momenteel 1500 leden. Aanleiding tot de oprichting van de vereniging was de behoefte om een lijkwagen te kopen. In de loop der jaren is deze lijkwagenvereniging uitgegroeid tot een volwaardige uitvaartvereniging.
Doelstelling van de vereniging is het op waardige wijze verzorgen van de uitvaart van leden en niet-leden, waarbij geen winstdoelstelling wordt nagestreefd. Onze vereniging werkt samen met de verenigingen van Smilde en Bovensmilde in de Aulavereniging.

Deze website gebruikt cookies Informatie