Bestuur

Bestuursamenstelling:

Voorzitter : A. (Tineke) Hoogeveen-Brinks
Secretaris : A.H. (Aletta) van Goor
Penningmeester : B. (Brenda) Schieving
Algemeen lid : A.J. (Betsy) Koopmans-Gropstra
Algemeen lid : I. (Ineke) Slagter
Beheerder begraafplaats : Js. (Jans) Visscher Azn.


Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Uitvaartvereniging Laatste Eer Hoogersmilde

Contactpersoon Tineke Hoogeveen
Adres: Rijksweg 115
Postcode en woonplaats: 9422 CH Smilde
Telefoon: 0592-459469
E mail:tineke-hoogeveen@hotmail.com
Deze website gebruikt cookies Informatie