Samenwerkingsverbanden

De Aulavereniging Smilde is het samenwerkingsverband van de uitvaartverenigingen van Bovensmilde, Hoogersmilde en Smilde. Daarnaast is elke uitvaartvereniging afzonderlijk aangesloten bij de Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe (Drentse Bond). Hieronder vallen 48 uitvaartverenigingen. Via deze bond zijn onze uitvaartverenigingen aangesloten bij Nardus. Het landelijke samenwerkingsverband van uitvaartverenigingen in Nederland.

Verzekeraar

Niet alle kosten van een uitvaart worden vergoed door de vereniging. Voor de kosten die niet vergoed worden, kunnen de leden zich bijverzekeren. Hierover zijn afspraken gemaakt met een betrouwbare verzekeraar. De Drentse Bond heeft hiervoor een overeenkomst met YARDEN. Dit heeft voordelen voor zowel de vereniging, als voor haar leden. De vereniging loopt minder financieel risico en het verenigingslid kan met een vertrouwd gevoel een verzekering afsluiten.

Externe adviseurs

Elke uitvaartvereniging is statutair verplicht tot het regelmatig uitbrengen van een actuarieel rapport. Nardus heeft een vaste externe actuaris (dhr. J. Voois van Actwell Actuarissen) met wie de belangen en de voortgang van het actuarieel rapport kunnen worden besproken en een vaste externe jurist (Mr. H.D.M. Brandsma), die geheel op de hoogte is van wet- en regelgeving binnen het uitvaartwezen. Centrale inkoop van deze diensten is goedkoper en, daar waar nodig, beter te verdedigen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 • Actwell B.V.
  De heer J. Voois AAG.
  Paasberg 4
  3825 EK Amersfoort
  Tel. 033 - 4556629
  E-mail: info@actwell.nl
  www.actwell.nl
 • Mr. H.D.M. Brandsma
  Straatweg 52a
  Postbus 124
  8530 AC Lemmer
Deze website gebruikt cookies Informatie