Lidmaatschap

Als lid van onze uitvaartvereniging, betaalt u jaarlijks een contributie van: 
Voor een gezin € 67,00. Voor alleenstaanden € 33,50.Deze bedragen worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, op voorwaarde dat ouders/verzorgers betalend lid zijn van onze vereniging en de kinderen zijn aangemeld bij de penningmeester. De inkomsten van de contributie kunnen door de vereniging worden aangewend om een deel van de kosten van de uitvaart te bekostigen. Door de leden is in overeenstemming met artikel 10, lid 6 van de statuten, vastgesteld dat maximaal € 1.500,- van de gemaakte kosten in mindering worden gebracht op de nota van de familie. De overblijvende kosten zijn voor rekening van de leden.

Als lid van de uitvaartvereniging weet u dat uw uitvaart te zijner tijd wordt verzorgd en geregeld, conform uw wensen. Die wensen kunt u desgewenst op schrift stellen en bewaren bij uw verzekeringspapieren. Dan weet u zeker dat uw wensen worden gerespecteerd. Na een sterfgeval dient men contact op te nemen met onze uitvaartverzorger, de heer Daniël Haan, tel: 06-17 40 66 12 (www.uwuitvaartbegeleider.nl). De heer Haan is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

De uitvaartverzorger en het overige personeel hebben diverse opleidingen gevolgd en zijn derhalve bekwaam om de uitvaart te verzorgen.Woont u buiten het verzorgingsgebied van de vereniging laat u dan informeren hoe u in dat geval bij overlijden dient te handelen of is iets niet duidelijk, in beide gevallen kunt u contact opnemen met onze secretaris:

Marten Blomberg

Van Veenspark 15
9422 HR Smilde

tel. 06-51497799

e-mailadres: info@uitvaartverenigingsmilde.nl

Deze website gebruikt cookies Informatie