Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen een uitvaartvereniging en een uitvaartondernemer?

Het woord vereniging geeft al aan dat het om een lidmaatschap gaat. Een vereniging verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk, met als achterliggende gedachte voor het dorp, door het dorp. Overigens vindt u niet alleen in dorpen uitvaartverenigingen. Ook in grote steden, zoals Assen, Hoogeveen, Emmen, Meppel zijn uitvaartverenigingen actief. Een uitvaartondernemer verzorgt uitvaarten met het doel winst te maken. Deze insteek is wezenlijk anders dan van de verenigingen.

Ik ben de 50 al gepasseerd. Kan ik toch nog lid worden?

Ja dat kan, wel moet er dan een inkoop bedrag worden betaald. U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester.

Ik ben lid van een andere vereniging, kan ik dan lid worden van een uitvaartvereniging in Smilde?

Als u lid bent van een vereniging, die is aangesloten bij de Drentse Bond van Uitvaartvereningen. De Friese Federatie van Uitvaartverenigngen of de Federatie Groningen en u bent 35 jaar of jonger, dan kunt u zonder kosten worden overgeschreven.
Bent u ouder dan 35 jaar dan moet u inkoopkosten betalen.

Moet ik me als lid ook actief inzetten voor de vereniging?

U bent tot niets verplicht, maar extra ondersteuning is uiteraard altijd welkom. Die bijdrage kan zeer divers zijn, bijvoorbeeld bestuurlijke taken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

Waarom is een eigen graf duurder dan een algemeen graf?

Een algemeen graf is geen eigen graf. In een algemeen graf worden binnen korte tijd drie personen begraven. Personen die tijdens het leven vreemden van elkaar waren. Kiest u voor een algemeen graf, dan is dat voor 10 jaar. Dit wil zeggen dat het graf na die 10 jaar geruimd mag worden. U mag op een algemeen graf wel een steen plaatsen, echter vaak van beperkte afmeting. Ook kan het gebeuren dat op het graf nog twee andere stenen staan.
Bij een eigen graf, dit noemen we ook wel familiegraf, heeft degene op wiens naam het graf staat, een uitsluitend recht op het graf. Hier mogen dan ook alleen familieleden of andere door de rechthebbende persoon aangewezen personen, begraven worden. De kosten van een eigen graf zijn daardoor hoger dan de kosten van een algemeen graf.

Als ik bijkomende kosten van mijn uitvaart zelf kan betalen, waarom heb ik dan toch een uitvaartverzekering nodig?

Afhankelijk van uw wensen kunnen de kosten van een uitvaart oplopen tot 10.000 euro. Wilt u uw nabestaanden niet confronteren met deze kosten, is het raadzaam een aanvullende uitvaartverzekering af te sluiten.

Kost een crematie meer dan een begrafenis?

Over het algemeen niet. Bij een crematie heeft u immers de vaak hoge kosten van een graf niet. Wat veel mensen niet weten, is dat u ook bij een crematie kosten heeft voor een kist, de opbaring, de kerkdienst, het condoleancebezoek, rouwkaarten, advertenties, de urn, asverstrooiing, etc. In beide gevallen hangen de kosten natuurlijk af van uw persoonlijke wensen.

Kan ook iemand van 72 jaar zich nog verzekeren?

Vaak wordt aangegeven dat oudere mensen zich vanwege hun leeftijd of gezondheid niet meer kunnen verzekeren. Toch is dit niet helemaal waar. Er kan namelijk een depositofonds of koopsomstorting via een verzekeringsmaatschappij afgesloten worden. Hierin wordt een bedrag gestort waarvan de uitvaart wordt betaald. Over deze storting ontvangt u elk jaar een rentevergoeding. Het bedrag kan in een keer gestort worden of in termijnen. Vraag uw uitvaartondernemer naar de mogelijkheden.

Kan ik mijn uitvaart van te voren helemaal zelf regelen?

Ja, tot in detail. Op de persoonlijk wensenlijst die u op deze site vindt kunt u alles vastleggen. Of u bijvoorbeeld begraven of gecremeerd wilt worden. Wat voor kist u wilt, wat voor muziek u wenst. U bewaart deze gegevens bij uw belangrijkste papieren. In geval van overlijden, is iedereen, zowel de nabestaanden als de uitvaartverzorger, op de hoogte van uw persoonlijke wensen. U bent er zo zeker van dat uw uitvaart exact verloopt zoals u dat graag had gezien. Het is wellicht wel verstandig om uw wensen van te voren door te spreken met uw familie of dierbaren.

Wat doet een uitvaartverzorger precies?

Deze regelt en verzorgt de complete uitvaart voor de nabestaanden en wordt hen desgewenst zoveel mogelijk uit handen genomen. Zij worden in feite geassisteerd bij de vele beslissingen die zij in relatief korte tijd moeten nemen. Zo kan een uitvaartverzorger bijvoorbeeld het volgende regelen:

  Rouwdrukwerk- en advertenties
  Bloemdecoraties
  Bijzondere grafkisten
  Muziek, sprekers, etc.
  Voertuigen
  Urnen
  Professionele hulp bij rouwverwerking
Kan er ook iets in de kist mee worden genomen?

In principe kan dit wel. Sinds juli 2002 is er een convenant opgesteld wat precies meegenomen mag worden. Voorbeeld: tekeningen mogen mee, mobiele telefoons en andere electronica niet. Basisgedachte is dat de grond van een begraafplaats gewijde grond is en dat dat zo moet blijven. Uw uitvaartvereniging is op de hoogte van wat wel en niet mag.

Kan ik mijn verdriet delen met mijn kinderen?

Veel mensen hebben het gevoel dat zij zich groot moeten houden voor hun kinderen. Dit is echter niet nodig. Het is juist beter om samen uw verdriet te delen. Het verbergen van uw verdriet kan bij uw kinderen de indruk wekken dat u zelf geen verdriet heeft of dat de overledene niet belangrijk genoeg was. Afscheid nemen, verdriet en iemand missen horen nu eenmaal bij het leven.

Hoe regel ik de uitvaart van mijn kindje?

Wanneer je kind sterft, heb je het gevoel zelf ook te sterven. Het overlijden van een eigen kind is het meest treurige dat je kan overkomen. Emotioneel geeft het een enorme schok. Maar tegelijkertijd moet wel de uitvaart geregeld worden. U kunt de uitvaart daarom het beste regelen met uw uitvaartondernemer. Hij is gespecialiseerd in kinderuitvaarten en kan u begeleiden om datgene te doen dat passend is in uw situatie. Uw uitvaartondernemer heeft kennis van de mogelijkheden en kan dit op gepaste wijze aan u voorleggen.

Administratieve handelingen

U kunt veel zaken van te voren vastleggen. Zo bent u er zeker van dat ze verlopen op de manier die u voor uzelf en uw nabestaanden wenst. We zetten een aantal aandachtspunten op een rij:


Testament

In een testament kunt u bij de notaris vastleggen aan wie u geld en bezittingen wilt nalaten. Legt u dit niet vast, dan geldt de wet Erfrecht en deze wet wordt regelmatig gewijzigd. Meer informatie? Ga naar www.notariaatengelen.nl


Codicil

Hierin kunt u uw roerend goederen, zoals sieraden of kleding nalaten. U heeft hiervoor geen notaris nodig. Wel is het van belang dat het codicil geen bepalingen bevat die strijdig zijn met de wet. Verder moet een codicil handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn. Een codicil kunt u ook verkrijgen via de aangesloten verzekeringsmaatschappij.


Donorregistratie

Bedenk van te voren of u donor wilt zijn na uw dood of uw lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap. Dit legt u vast in een donorcodicil.
Meer informatie? Ga naar www.notariaatengelen.nl


Speciaal wensenformulier

In dit formulier kunt u uw persoonlijke wensen ontrent uw uitvaart vastleggen. Op deze site vindt u zo'n formulier. Vul het in, print het uit en bewaar het bij uw papieren. Zo weet u zeker dat uw wensen worden nageleefd.


Een uitvaart en de belasting

De meest actuele informatie met betrekking tot uitvaart en belasting vindt u op www.belastingdienst.nl.

Hoe regel ik de uitvaart van mijn kindje?

Wanneer je kind sterft, heb je het gevoel zelf ook te sterven. Het overlijden van een eigen kind is het meest treurige dat je kan overkomen. Emotioneel geeft het een enorme schok. Maar tegelijkertijd moet wel de uitvaart geregeld worden. U kunt de uitvaart daarom het beste regelen met uw uitvaartondernemer. Hij is gespecialiseerd in kinderuitvaarten en kan u begeleiden om datgene te doen dat passend is in uw situatie. Uw uitvaartondernemer heeft kennis van de mogelijkheden en kan dit op gepaste wijze aan u voorleggen.

Ben ik vrij om zelf een willekeurige uitvaartleider te kiezen?

Dat kan alleen in overleg en met toestemming van het bestuur van uw vereniging. Wanneer dit niet van tevoren overlegd is, vervalt de ledenkorting.

Deze website gebruikt cookies Informatie